Danh sách phân ngành K52 Kỹ thuật điện tử, truyền thông

15, Tháng 12, 2017

Thông báo số 37 về việc Tuyển sinh các lớp đào tạo miễn phí lớp Lập trình C++ cơ bản 01

3, Tháng 8, 2017

Thông báo số 36 về việc Tuyển sinh các lớp đào tạo miễn phí Vi xử lý - Vi điều khiển 01

3, Tháng 8, 2017

Thông báo số 35 về việc Tuyển sinh các lớp đào tạo miễn phí Điện tử cơ bản 02

3, Tháng 8, 2017

Thông báo số 34 về Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016 -2017

6, Tháng 7, 2017

Thông báo số 33 V/v đăng kí nhận học bổng dành cho Tân sinh viên Khoa Điện tử

4, Tháng 7, 2017

Thông báo số 31 về Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm học 2016 - 2017

26, Tháng 6, 2017

Thông báo số 25 V/v khai giảng lớp Tin học văn phòng miễn phí

9, Tháng 5, 2017

Danh sách phân lớp các lớp học miễn phí Điện tử cơ bản 1, 2, 3 và Đề cương môn học Điện tử cơ bản

27, Tháng 4, 2017

Thông báo lịch học các lớp Điện tử cơ bản miễn phí 1, 2, 3

26, Tháng 4, 2017

Thông báo số 22 V/v tuyển sinh các lớp đào tạo miễn phí Tin học văn phòng

24, Tháng 4, 2017

Thông báo về việc dừng đăng kí học các lớp đào tạo miễn phí Điện tử cơ bản 01

20, Tháng 4, 2017

Thông báo số 20 về việc khai giảng lớp Điện tử cơ bản 01

20, Tháng 4, 2017

Thông báo số 19 về việc tuyển sinh các lớp đào tạo miễn phí Điện tử cơ bản 01

18, Tháng 4, 2017

Thông báo về việc cử sinh viên tham dự chương trình IAESTE năm 2017

3, Tháng 3, 2017
Page 1/5 <12345>