Giấy mời gặp mặt kỷ niệm 13 năm ngày thành lập khoa Điện tử

9, Tháng 5, 2018

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn toàn Khoa

8, Tháng 2, 2018

Báo cáo khoa học tại sinh hoạt chuyên môn Khoa ngày 11/9/2017

11, Tháng 9, 2017

Báo cáo khoa học tại sinh hoạt chuyên môn Khoa ngày 28/8/2017

28, Tháng 8, 2017

Báo cáo khoa học tại sinh hoạt chuyên môn Khoa ngày 29/5/2017

29, Tháng 5, 2017

Báo cáo khoa học tại sinh hoạt chuyên môn Khoa ngày 31/10/2016

29, Tháng 10, 2016

Báo cáo khoa học tại sinh hoạt chuyên môn Khoa ngày 10/10/2016

7, Tháng 10, 2016

Báo cáo khoa học tại sinh hoạt chuyên môn Khoa ngày 26/9/2016

24, Tháng 9, 2016

Báo cáo khoa học với chủ đề "Thảo luận về công tác nghiên cứu trong trường Đại học"

26, Tháng 2, 2016

Seminar về vấn đề An toàn và bảo mật thông tin

28, Tháng 12, 2015

Seminar: "Combination of GIS technology and framework to promote thai nguyen university of technology”

27, Tháng 11, 2015

Seminar: "The Usability of Distance Degradation in Estimation of Signal to Noise Ratio Degradation Caused by the Effect of Nonlinear Transmit Amplifiers and Optimum Additional Phase Shift in 256-QAM Systems"

19, Tháng 11, 2015

Seminar của Prof. Horst Puta với chủ đề "Climate Change and Water Resources – A Challange for engineering activities ?!"

9, Tháng 11, 2015

Seminar của TS. Nguyễn Phương Huy với chủ đề "Fuzzy Dijkstra algorithm for shortest path problem in Geographic Information Systems"

19, Tháng 10, 2015

Seminar của TS. Vũ Việt Vũ với chủ đề "Face Recognition using Principal Component Analysis"

9, Tháng 10, 2015
Page 1/4 <1234>