Thông báo số 2 về việc tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn"

20, Tháng 4, 2017

Thông báo số 1 về việc tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn"

15, Tháng 3, 2017

Thông báo về việc tổ chức cuộc thi sáng tạo sinh viên khoa Điện tử

9, Tháng 3, 2017

Thông báo số 1 hội thảo quốc gia: "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn"

22, Tháng 2, 2017

Thông báo về việc tham gia chương trình sáng tạo Việt

16, Tháng 12, 2016
Hội thảo "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn - FEE2016 - chào mừng 11 năm thành lập khoa Điện tử - Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Hội thảo "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn - FEE2016 - chào mừng 11 năm thành lập khoa Điện tử - Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

24, Tháng 5, 2016

Phóng sự: Phong trào NCKH tại Khoa Điện tử trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên trong chuyên mục Khoa học Và Công nghệ của đài Truyền hình Thái Nguyên

24, Tháng 5, 2016

Chương trình hội thảo khoa học Khoa Điện tử: "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn - FEE 2016"

12, Tháng 5, 2016

Thông báo số 2 về việc đăng ký báo cáo hội thảo nghiên cứu khoa học và triển lãm sản phẩm khoa học ứng dụng FEE-2016

27, Tháng 4, 2016

Thông báo số 1 về việc đăng ký báo cáo hội thảo nghiên cứu khoa học và triển lãm sản phẩm khoa học ứng dụng FEE-2016

7, Tháng 4, 2016

Thông báo Về việc hoàn thành chỉnh sửa thuyết minh đề tài NCKH năm 2015

21, Tháng 10, 2015

Thông báo về việc triển khai công tác nghiên cứu khoa học và CGCN

9, Tháng 10, 2015

Thông báo kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH năm 2013, 2014

29, Tháng 5, 2015

Thể lệ gửi bài cho tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

30, Tháng 12, 2014

Thông báo số 1 về việc tổ chức hội nghị khoa học và triển lãm sản phẩm khoa học ứng dụng FEE 2014

29, Tháng 12, 2014
Page 1/4 <1234>