KHOA ĐIỆN TỬ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Đường 3-2, Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên
Điện thoại: 0208. 3847095
Email: khoadientu@tnut.edu.vn
Tư vấn viên: Trợ lý HSSV ThS. Nguyễn Văn Chí
Chú ý: Ban chủ nhiệm khoa trả lời trực tiếp sinh viên vào thứ 5 hàng tuần tại Văn phòng Khoa Điện tử, P. 214 A3

:
:
:
:
:
:
Mã xác nhận(*)   Thay đổi captcha