Báo cáo tham luận của khoa Điện Tử tại hội nghị điển hình tiên tiến
Thứ hai, 29 Tháng 3 2010 23:58
Một số kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Điện Tử

 

Kính thưa : - Quý vị đại biểu và toàn thể Hội Nghị
          Trước hết, thay mặt cho các thầy cô giáo Khoa Điện tử, tôi  xin gửi tới các quý vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; chúc cho Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể hội nghị!

 

           Trong gần 5 năm qua, cùng với việc đổi mới nội dung, hình thức thi đua, Khoa Điện tử đã hoàn thành tốt các lĩnh vực công tác, các chỉ tiêu được giao. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp dạy học, tạo bước chuyển biến tích cực.  

 

           Về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học : Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, toàn thể các thầy cô giáo trong khoa đều tập trung sức lực để hoàn thành nhiệm vụ này. Kết quả trong các năm học, Khoa đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ đào tạo được giao. Thay mặt cho Khoa Điện tử, tôi xin trình bày báo cáo tham luận về « Một số kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Điện tử” 

 

I. Giới thiệu về  Khoa Điện tử

 

 Kính thưa các quý vị đại biểu

 

             Trong sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật với nền kinh tế trí thức và xu hướng hội nhập toàn cầu như hiện nay, Thế giới và Việt nam đang thực hiện việc kết hợp giữa các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ cao trong một Khoa hoặc cơ sở đào tạo. Đó là lĩnh vực khoa học dưới 3 ngọn cờ: Máy tính, Điện tử- Viễn thông và Điều khiển tự động mà ta thường gọi là “3 C” (Computer – Communication - Control). Khoa Điện tử chính là đơn vị chuyên môn phụ trách nhóm ngành công nghệ cao “3C”  nêu trên.

 

               Có thể nói, các quá trình sản xuất và quản lí hiện nay như: các hệ thống đo lường điều khiển tự động trong công nghiệp; các hệ thống di động và không dây tiên tiến, các hệ thống thông tin vệ tinh, các hệ thống thông tin dựa trên Web, chính phủ điện tử, thương mại điện tử, các cơ sở dữ liệu của nhiều ngành kinh tế và của Quốc gia, các hệ thống thiết bị Y tế hiện đại, các thiết bị điện tử dân dụng, ... đều là sản phẩm của sự kết hợp giữa các lĩnh vực khoa học trên.

 

             Khoa Điện tử là một đơn vị chuyên môn mới được thành lập theo quyết định số238/QĐ-TCCB kí ngày 12/5/2005 của Giám đốc  Đại Học Thái Nguyên. Việc sắp xếp lại tổ chức và giao nhiệm vụ đào tạo thực hiện theo quyết định số 300/QĐ- TCCB Kí ngày 2 tháng 8 năm 2005 của Hiệu trưởng trường ĐHKTCN

 

          Hiện tại khoa có 5 bộ môn và một tổ văn phòng. Tính đến thời điểm này trong tổng số gần 60 cán bộ, giáo viên (Kể cả cơ hữu, kiêm nhiệm) có: 03 PGS; 5 tiến sĩ, 9 cán bộ đang NCS, 30 thạc sỹ.Với lực lượng như trên, Khoa đã đáp ứng được về cơ bản  trong công tác đào tạo đại học. 

 

II. Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học

 

Xuất phát từ đặc điểm của đơn vị là: Một khoa trẻ, phần đa giáo viên còn sinh hoạt đoàn nhưng lại phụ trách  4 ngành đào tạo đại học thuộc lĩnh vực công nghệ cao vì vậy BCN khoa và công đoàn khoa thực hiện mọi biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy. Mọi hoạt động của Khoa được đưa vào nội dung giao ban sáng thứ 2 hàng tuần.

 

            Để khắc phục tình trạng trùng giờ, các bộ môn sắp xếp lại lực lượng, điều chỉnh lại khối lượng giảng dạy, phân công giảng dạy rõ ràng từ đầu năm học.

 

           Việc chuyển từ đào tạo niên chế sang tín chỉ là một vấn đề mới, BCN Khoa đã tổ chức tư vấn cho sinh viên về quy chế đào tạo theo tín chỉ vào thứ 5 hàng tuần; chỉ đạo các bộ môn trong khoa nhanh chóng chuyển sang hình thức giảng dạy theo phương pháp mới. Yêu cầu các bộ môn kết hợp việc giao khối lượng giảng dạy trong và ngoài trường ngay từ đầu năm để tránh trùng giờ. Khoa tự viết 01 phần mềm quản lý khối lượng toàn khoa. Tăng cường quản lý khối lượng và điều hành giảng dạy của cấp khoa để nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo cân đối khối lượng giữa các bộ môn trong Khoa. Việc thực hiện công tác thi, kiểm tra, nộp điểm đều quản lý ở quy mô toàn khoa.      

 

             Theo sự chỉ đạo của nhà trường, Khoa yêu cầu các   giáo viên  thực hiện việc giảng dạy theo phương pháp mới. Tổ chức dự giờ cho các giáo viên và yêu cầu các bộ môn phải có sổ nhật ký về dự giờ. (ban chủ nhiệm khoa có thể tham gia dự giờ trong những trường hợp cần thiết).   

 

             Chuẩn hóa nội dung giảng dạy của các học phần, yêu cầu tất cả các môn học theo chương trình 150TC đều có bài giảng thống nhất trong toàn bộ môn.  

 

            BCN khoa động viên các cán bộ giảng dạy có khả năng và nhiều kinh nghiệm giúp đỡ cán bộ trẻ và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Đôn đốc để các chủ nhiệm đề tài nghiệm thu đúng kế hoạch. Nâng dần số lượng các đề tài NC có tính ứng dụng vào thực tiễn.

 

            Tăng cường các hoạt động của hội đồng KH khoa, tổ chức nhiều buổi sinh hoạt học thuật ở cấp bộ môn, hoặc cấp khoa nhằm đưa hoạt động NCKH vào nề nếp và thực sự góp phần nâng cao nhận thức của giáo viên.

 

           Tổ chức các nhóm nghiên cứu trong các bộ môn hoặc liên bộ môn ; ưu tiên các nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ để góp phần nâng cao thu nhập của cán bộ giáo viên.

 

           Tạo ra một môi trường nghiên cứu khoa học dân chủ, thân thiện và giúp đỡ lẫn nhau. Thúc đẩy mọi người đều say mê nghiên cứu khoa học và được trả thù lao xứng đáng.

 

            Kết hợp với các viện và  trường Đại học lớn như : ĐH ĐH Bách Khoa Hà Nội, Học viện Bưu chính Viễn Thông, Học viện Kĩ thuật Quân Sự, Viện Công nghệ Thông tin, Viện NC Điện tử Tin học và tự động hóa,...trong công tác NCKH và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên. Khuyến khích các bộ môn đăng kí với khoa về các chuyên đề cần học.

 

III. Một số kết quả đạt được cụ thể

 

A. Về công tác đào tạo

 

1.        Củng cố vững chắc 4 ngành học đã được nhà trường giao cho.

 

2.        Theo sự phân cấp của nhà trường, khoa đã chủ động điều hành các hoạt động đào tạo như: tổ chức thi và chấm thi, công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác quản lý giảng dạy ; công tác học sinh sinh viên.

 

3.        Đã hoàn thành tốt đề cương chi tiết của tất cả các môn học theo chương trình 180TC và 99 học phần trong chương trình 150 Tín chỉ do Khoa quản lý.

 

4.        Thực hiện nghiêm túc qui chế đào tạo theo tín chỉ đã được nhà trường ban hành.  

 

5.        Chỉ đạo và tổ chức tốt công tác giảng dạy, thực tập và đồ án tốt nghiệp cho các lớp sinh viên trong và ngoài trường.

 

6.        100%  giáo viên trong khoa thực hiện việc giảng dạy theo phương pháp mới. Tổ chức tốt công tác dự giờ cho các giáo viên trong khoa và các bộ môn.

 

7.        Đã xây dựng được chương trình quản lý khối lượng toàn khoa,  bước đầu phát huy tác dụng.

 

8.        Thực hiện việc thông báo điểm trên web của khoa kịp thời, tạo điều kiện rất thuận lợi cho sinh viên.

 

9.        Đã xây dựng xong chương trình đào tạo cao học Kỹ thuật điện tử theo niên chế và chuyển sang học chế tín chỉ.

 

10.    Đang  xây dựng dự án mở đào tạo Tiến sỹ chuyên ngành : lý thuyết điều khiển và điều khiển tối ưu.

 

11.    Cùng với nhà trường đã xây dựng khung chương trình đào tạo 2 bằng, chương trình cao đẳng và liên thông theo tín chỉ.

 

B. Về công tác nghiên cứu khoa học

 

1.      Hàng năm thực hiện 06- 08 đề tài về đổi mới phương pháp giảng dạy ; khoảng 20 - 30 đề tài cấp trường ; 30 -35 đề tài sinh viên. Các đề tài đều nghiệm thu đạt kết quả tốt.

 

2.      Trong hơn 4  năm, đã và đang thực hiện 10 đề tài cấp Bộ và đặc biệt có 01 đề tài cấp Bộ trọng điểm. Nhiều đề tài theo hướng chuyển giao công nghệ và có nhóm nghiên cứu được trao giải nhất về VIFOTECH.

 

3.      Tổ chức từ 2-3 hội thảo khoa học mỗi năm, và đặc biệt đã tổ chức đều đặn hội thảo khoa học nhân ngày thành lập khoa, trong đó có nhiều báo cáo  với nội dung tốt và đã làm kỷ yếu khoa học cho hội thảo .

 

4.      Hàng năm đã tiến hành mở 3-4 lớp học chuyên đề cho giáo viên toàn Khoa. Khả năng nghiên cứu khoa học của giáo viên được cải thiện rõ rệt.

 

5.      Đã đăng được nhiều bài báo trên các tạp chí chuyên ngành ; trong đó có 04 bài báo đăng trên tạp chí và hội nghị  Quốc tế.

 

IV. Kết luận

 

Kính thưa các quý vị và toàn thể hội nghị      

 

             Xu hướng của thế giới ngày nay là tiến tới toàn cầu hóa và kinh tế tri thức, dựa trên nền tảng sáng tạo khoa học và công nghệ. Đó là một nền giáo dục đặt trên cơ sở thích ứng với những điều kiện, khả năng và nhu cầu phát triển của xã hội mới.       “Trong thời đại mà cơ may tồn tại và phát triển của các Quốc gia dựa trên sự thông minh, tài trí của cộng đồng nhiều hơn là của cải, tài nguyên sẵn có, phương châm giáo dục không còn là cung cấp bảo bối, nhồi nhét càng nhiều kiến thức càng tốt”, mà là rèn luyện khả năng tư duy, khả năng thích ứng mau lẹ, rèn luyện đầu óc và nhân cách, để có những con người mà ở hoàn cảnh nào cũng vươn lên được, tự khẳng định mình đồng thời thúc đẩy cộng đồng tiến lên.
           
Mục tiêu mà Khoa Điện tử luôn hướng tới là tạo ra một tập thể có phong trào giảng dạy và NCKH một cách tích cực; có một  đội ngũ nhà giáo có phẩm chất chính trị vững vàng, có tri thức, có tâm hồn và có lòng tự trọng. Ngoài khả năng làm việc độc lập, còn phải biết cộng tác, hòa nhập với cộng đồng và phải đạt hiệu quả cao trong mỗi công việc vì sự phát triển chung của Khoa và Nhà trường.
            Chúng tôi tin rằng những kết quả đạt được là những bước đi đúng hướng trong mục tiêu về Công tác đào tạo và NCKH,  chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các đơn vị bạn, từ Nhà trường và các cơ quan cấp trên để Khoa tiếp tục được ổn định và phát triển.
 

 

            Một lần nữa, Xin kính chúc sức khỏe các quí vị đại biểu, chúc hội nghị thành công tốt đẹp! 

 

           Xin trân trọng cảm ơn!

 

 Thái nguyên ngày 25 tháng 3 năm 2010

 

                                                           

NGƯỜI VIẾT THAM LUẬN 

 

  PGS.TS NGUYỄN HỮU CÔNG