Giới thiệu ngành nghề đào tạo khoa Điện tử
I. Giới thiệu

Khoa Điện tử được thành lập ngày 12 tháng 5 năm 2005 với tiền thân là sự kết hợp giữa ba bộ môn Kỹ thuật Điện tử; Kỹ thuật Đo lường và Điện tử viễn thông được tách ra từ Khoa Điện với Trung tâm Máy tính. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiêp, trải qua các khó khăn, thử thách, tập thể khoa đã sớm khẳng định được vị thế  của mình và đã trở thành một trong các địa chỉ có uy tín về đào tạo, nghiên cứu, và chuyển giao công nghệ.

Hiện tại trong khoa có 4 bộ môn, tên của các bộ môn trùng với chuyên ngành do bộ môn đảm nhiệm, đó là: Kỹ thuật điện tử, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật Điều khiển, Tin học Công nghiệp; và Tổ văn phòng. Tổng số cán bộ viên chức trong khoa là 48 trong đó 2 phó giáo sư, 7 tiến sỹ, 11 nghiên cứu sinh, 38 thạc sỹ, số còn lại chủ yếu là các thầy cô giáo đang theo học các lớp thạc sĩ theo các chuyên ngành. Đội ngũ giảng viên của Khoa năng động, được tốt nghiệp từ các trường đại học uy tín trong và ngoài nước, có nhiều thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, và chuyển giao công nghệ.

Trong những năm gần đây do nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, khoa Điện tử hiện đang sở hữu các thiết bị thí nghiệm được xem là hiện đại nhất so với các cơ sở giáo dục cùng chuyên ngành tại Việt Nam. Cơ hội thường xuyên được tiếp xúc, thí nghiệm, thực hành trên các hệ thống thực tế hiện đại, giúp các sinh viên của khoa nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trên thế giới, cũng như phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Do vậy sinh viên tốt nghiệp từ khoa Điện Tử luôn được đánh giá cao và là đối tượng ưu tiên tuyển chọn của các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước. 

“Đoàn kết - Ổn định - Phát triển Bền vững” là các tiêu chí xuyên suốt cho mọi hoạt động, tập thể khoa đang tích cực thực hiện xây dựng môi trường làm việc thân thiện, năng động, kỷ luật, sáng tạo, lấy chất lượng đào tạo sinh viên làm tâm điểm, nhằm đạt hiệu quả cao trong nghiên cứu khoa học và đào tạo

II. Chức năng, nhiệm vụ

 Khoa Điện tử được Nhà trường giao cho chức năng và nhiệm vụ như sau:  

 • Tổ chức xây dựng khung chương trình, đề cương chi tiết các môn học, triển khai kế hoạch đào tạo các chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật điều khiển, Tin học công nghiệp cho các khóa đào tạo kỹ sư truyền thống.
 • Quản lý và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên cống hiến lâu dài cho sự nghiệp giáo dục.
 • Tổ chức triển khai chương trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ mới phục vụ cho đào tạo và chuyển giao công nghệ.
 • Cung cấp cho sinh viên chương trình giáo dục chất lượng cao, thích hợp, và dễ tiếp cận ở trình độ đại học và sau đại học. Hình thức giáo dục này với mục đích truyền thụ kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, tạo dựng môi trường nghiên cứu giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội công tác tại các khu công nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, các lĩnh vực khác.
 • Tham gia quản lý sinh viên, hướng dẫn sinh viên học tập và rèn luyện để trở thành người cán bộ kỹ thuật có chuyên môn giỏi, có năng lực quản lý, nhiệt huyết với nghề nghiệp, nguyện trung thành với nghề nghiệp suốt đời, tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

III. Mục tiêu phát triển

Mục tiêu phát triển của khoa trong những năm tới đây được sẽ là:

 • Trở thành địa chỉ có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Điện, Điện tử Viễn thông, Đo lường – Điều khiển, và Tin học Công nghiệp trong khối các trường Kỹ thuật ở Việt Nam và từng bước vươn đến tầm khu vực và quốc tế.
 • Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

IV. Giải pháp thực hiện

Với mục đích thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ do nhà trường giao cho, đạt được mục tiêu phát triển đề ra, tập thể khoa cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

 • Tin tưởng tuyệt đối, chấp hành nghiêm túc chủ chương, đường lối do Đảng ủy, Ban Giám hiệu đưa ra. Xây dựng chi bộ Đảng, Công đoàn Khoa thành điểm tựa vững chắc cho Giảng viên và Cán bộ quản lý; xây dựng chi đoàn Thanh niên khoa là điểm tựa cho Giảng viên trẻ và Sinh viên của Khoa.
 • “Đoàn kết - Ổn định - Phát triển” là các tiêu chí xuyên suốt cho mọi hoạt động, tích cực thực hiện xây dựng môi trường làm việc thân thiện, năng động, kỷ luật, sáng tạo, lấy chất lượng đào tạo sinh viên làm tâm điểm.
 • Phát huy sự đóng góp trí tuệ, sức lực của tập thể Giảng viên, tổ chức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ Giảng viên chuẩn mực về nhân cách, tác phong nhanh nhẹn, giỏi về chuyên môn và ngoại ngữ, năng động trong nghiên cứu và tự học
 • Định kỳ có kế hoạch rà soát, đổi mới chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các học phần, ngân hàng câu hỏi và phương pháp giảng dạy theo hướng học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn.
 • Tích cực xây dựng và triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học, thiết lập các liên kết và hợp tác nhiên cứu với các cá nhân và đơn vị trong và ngoài nước, thường xuyên cập nhật thông tin khoa học công nghệ, các hướng nghiên cứu bám theo yêu cầu của  đào tạo và thực tế sản xuất.
 • Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng khoa học Khoa, tôn trọng quyền tự chủ, sáng tạo của các bộ môn, ý kiến phản biện của các chuyên gia.
 • Phát huy sự phối hợp giữa chính quyền với tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, chủ động, sáng tạo đưa các giải pháp thực hiện, phù hợp với sự phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới.Xây dựng mối quan hệ mật thiết với các công ty, nhà máy, cơ sở sản xuất chuyên ngành giải quyết tốt việc thực tập tốt nghiệp, việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

  V.Các chuyên ngành