Đề tài NCKH cấp bộ năm 2007 - 2008

Stt Đề tài Chủ nhiệm
1 Nghiên cứu hệ thống điều khiển thích nghi quá trình nung kim loại trong lò động NCS. Nguyễn Nam Trung
2 Nghiên cứu cải tiến bộ điều khiển cho trạm tuyển khoáng sản bằng thủy lực Ths. Nguyễn Thế Cường
3 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và ứng dụng hộp giảm tốc bánh răng sóng trong Robot công nghiệp Ts. Phạm Thành Long

Tin mới hơn

Tin cũ hơn