Đề tài NCKH cấp đại học năm 2014

Stt

Đề tài

Chủ nhiệm

1

Điều khiển tối ưu cho một hệ có tham số phân bố sử dụng phương pháp Gradient

ThS. Mai Trung Thái

2

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống xử lý rác thải hữu cơ bán tự động bằng phương pháp ủ Compost. Mã số: ĐH2014-TN02-03

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

Tin mới hơn

Tin cũ hơn