Đề tài NCKH sinh viên năm 2013

STT Đề tài Chủ nhiệm GVHD
1 MS: SV2013-17: Nghiên cứu khả năng tách các thuộc tính về địa hình từ bản đồ số ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông - Vũ Thị Minh Huyền
- Đỗ Thị Thúy Ngân
Ths Đoàn Thanh Hải
2 MS: 2013-18: Xây dựng phần mềm thiết kế hệ thống thông tin vô tuyến vi ba số ứng dụng tại viễn thông Thái Nguyên - Nguyễn Đức Mùi
- Nguyễn Trí Hạnh
Ths. Đoàn Thanh Hải
3 MS: 2013-19: Xây dựng mô hình và khảo sát ảnh hưởng của méo phi tuyến đến hệ thống truyền dẫn OFDM  bằng phần mềm matlab. - Trần Thị Trang
- Nguyễn Thị Thà
- Trần Thế Toán
Ths. Đoàn Thanh Hải
4 MS: 2013-20: Thiết kế và lắp đặt mô hình thí nghiệm điều khiển số PID, trên nền vi điều khiển phục vụ thí nghiệm nhóm ngành Điện - Điện tử Phạm Trung Sơn Ths. Nguyễn Tuấn Anh
5 MS: 2013-21: Thiết kế và cài đặt hệ thống điều khiển từ xa qua tín hiệu điện thoại di động Lê Thị Bảy Hoa Ths. Nguyễn Tuấn Anh
6 MS: 2013-22: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm hệ thống quản lý gửi xe bằng vân tay - Trần Thị Trang
- Hoàng Văn Triệu
- Nguyễn Thị Thà
Ths. Nguyễn Tuấn Anh
7 MS: 2013-23: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thử nghiệm hệ thống lồng kính ổn định nhiệt độ cho giấc ngủ của trẻ em.  - Nguyễn Thị Thuận Ths. Nguyễn Tuấn Anh
8  MS: 2013-24: Thiết kế, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống cảm biến phát hiện trẻ em tè giầm  Nguyễn Quyết Tiến Ths. Nguyễn Tuấn Anh
9 MS: 2013-25: Thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển từ xa qua mạng điện thoại di động - Lý Duy Tiệp
- Trần Bảo Ngọc
- Đào Quang Hậu
Ths. Nguyễn Tuấn Anh
10 MS: 2013- 26: Đánh giá sai số cho bài toán giảm bậc theo phương pháp  cân bằng Nguyễn Văn Hùng Ts. Đào Huy Du
11 MS: 2013-27: Thiết kế bộ lọc số thông cao có sử dụng phương pháp giảm bậc Nguyễn Thị Liễu Ts. Đào Huy Du
12 MS: 2013-28: Thiết kế modul thí nghiệm bộ đếm (4bit) sử dụng trigơ J-K - Nguyễn Khánh Duy
- Nông Văn Vinh
- Mai Văn Lâm
Ks. Nguyễn Hoàng Việt
13 MS: 2013-29: Thiết kế một số mạch điện chống trộm trong gia đình - Nguyễn Trọng Nghĩa 
- Hoàng Đình Tựa
- Hoàng Văn Thống
Ks. Nguyễn Hoàng Việt
14 MS: 2013-30: Thiết kế mạch hiển thị nhiệt độ từ can nhiệt - Nguyễn Văn Luân
- Lương Khắc Toán
- Nguyễn Thị Mai
Ks. Nguyễn Hoàng Việt
15 MS: 2013-31: Xây dựng modul thí nghiệm ảo cho phân tích, đánh giá hoạt động của các hệ thống viễn thông điển hình Ngô Thị Nguyệt Ngà Ths. Nguyễn Phương huy
16 MS: 2013-32: Thiết kế và xây dựng modul thí nghiệm truyền thông nối tiếp qua cổng COM - Phạm Quốc Lập
- Đào Quang Hậu
- Lý Duy Tiệp
Ths. Nguyễn Tuấn Linh
17 MS: 2013-33: Thiết kế và xây dựng modul thí nghiệm giả lập máy in cổng LPT - Phạm Quốc Lập
- Đào Quang Hậu
- Lý Duy Tiệp
Ths. Nguyễn Tuấn Linh
18 MS: 2013-34: Nghiên cứu hệ thống đo đa năng Nguyễn Đức Hoàn Nguyễn Văn Chí
19 MS: 2013-35: Nghiên cứu thiết kế một số anten thông dụng. Thực nghệm trên hệ thống thu phát UNITRAIN thuộc bộ thí nghiệm truyền sóng siêu cao tần và anten tại trung tâm thí nghiệm trường ĐHKTCN Đỗ Thị Thùy Ngân Ths. Lê Duy Minh

Tin mới hơn

Tin cũ hơn