Gương mặt sinh viên tiêu biểu khoa Điện tử năm 2014

STT

Thông tin cá nhân

Công tác đoàn thể

NCKH

1

- Họ tên: TRƯƠNG VĂN KHOAN 
- Lớp: K47KMT.01 
- ĐT: 01673632275 
- Email:DTK1151030245@tnut.edu.vn           
- Chức vụ: Lớp trưởng
- KQHT: 3.39
- Kết quả rèn luyện: Xuất sắc

- Công nhận là sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2013. 

- Đạt danh hiệu sinh viên giỏi do nhà trường tặng khen năm học 2012-2013.

- Giấy khen của Đại Học Thái Nguyên: “Sinh viên điển hình tiên tiến” năm 2013 - 2014

 

3

- Họ tên: ĐẶNG THỊ NHƯ
- Lớp: K46DVT
- ĐT: 0967894880
-Email:
dangnhudvt041092@gmail.com
- Chức vụ: Bí thư chi đoàn
- KQHT: 2.79
- Kết quả rèn luyện: Giỏi

- Đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên 2011-2012

- Đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên 2012-2013.

- Đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên 2013-2014.    

- Đạt sinh viên năm tốt cấp trường năm 2013-2014.

- Thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên của Đại học Thái Nguyên năm 2013-2014

 

- Đề tài nghiên cứu phần mềm Atol & MapInfor.

- Ứng dụng công nghệ Gis + php + google map javascript AIP3

Tin mới hơn

Tin cũ hơn