Hoạt động chuyên môn của bộ môn Kỹ thuật điện tử

STT Người báo cáo Tên đề tài Thời gian BC
 Ghi chú


1


Đặng T. Ngọc Ánh
Đáp ứng tần số1. Giới thiệu đề tài2. Cách vẽ đáp ứng tần số3. Tìm hàm truyền Ngày 13/10/201414h-14h1514h15-14h4514h45-15h30
 
2
Nguyễn Hoàng Việt
Ứng dụng giải phương trình vi phân để tìm đáp ứng trong mạch điện xác lập và mạch điện quá độ.1. Sử dụng Laplace để giải phương trình vi phân.2.  Ứng dụng giải phương trình vi phân tìm đáp ứng trong mạch điện xác lập.3.  Ứng dụng giải phương trình vi phân tìm đáp ứng trong mạch điện quá độ.
Ngày 20/10/2014  

14h -14h30 

14h30-15h

15h-15h30
 3Nguyễn Hoàng Việt
Báo cáo viết bài thí nghiệm
1. Thí nghiệm mạch Darlington.
2. Thí nghiệm cặp bù pnp-npn
3. Mạch tạo nguồn dòng.4. Mạch khuếch đại vi sai.
Ngày 03/11/2014

14h -14h30 

14h30-14h50
14h50-15h15
15h15-15h30
 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn