Ban chủ nhiệm khoa

TT

Họ và tên, chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học

Thạc sỹ

Tiến sĩ

Thực tập nước ngoài

Ngoại ngữ

1

TS. Đào Huy Du
Tel: 0912.347.222
Email:  daohuydu@tnut.edu.vn
Trưởng khoa ĐT, Trưởng bộ môn ĐTVT Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội, Việt Nam ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam ĐH Oklahoma - 2 tháng  TOEFL-ITP 450

2

 

TS. Nguyễn Tiến Duy

Tel: 0913.573.435

Email: duy.infor@tnut.edu.vn

Phó Trưởng khoa ĐT

ĐH Kỹ thuật Công NghiệpThái Nguyên

ĐH CNTT&TT

Viện Công Nghệ Thông Tin, Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam

 

ĐHVB2 Tiếng Anh

3

TS. Nguyễn Phương Huy

Tel:     0912488515          
Email:

nguyenphuonghuy@tnut.edu.vn

Phó Trưởng khoa ĐT, Trưởng bộ môn Kỹ thuật Điện Tử

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

 

  TOEFL-ITP 510

Tin mới hơn

Tin cũ hơn