Hội đồng thi

STT Họ tên Chức danh Ghi chú
1 TS. Đào Huy Du Trưởng khoa, Trưởng BM ĐTVT Chủ tịch HĐ
2 TS. Nguyễn Tiến Duy Phó Trưởng khoa Phó chủ tịch HĐ
3 TS. Nguyễn Phương Huy Phó trưởng khoa, Trưởng BM KTĐT Ủy viên
4 TS. Nguyễn Văn Chí Trưởng BM ĐLĐK Ủy viên
5 ThS. Đặng Thị Hiên Trợ lý đào tạo Ủy viên - thư ký
6 ThS. Nguyễn Văn Chí Trợ lý HSSV Ủy viên
7 CN. Nguyễn Thị Ngoan Tổ văn phòng Ủy viên
8 KS.Trần Thị Hằng Tổ văn phòng Ủy viên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn