Lễ kết nạp đảng viên mới, công nhận đảng chính thức của Chi bộ Khoa Điện tử

Ngày 15 tháng 10 năm 2012, Chi bộ Khoa Điện tử đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới và công nhận đảng chính thức cho một số cán bộ và sinh viên của Khoa. 
Hai đồng chí đảng viên mới được kết nạp:

  • Đồng chí Vũ Đình Thăng, sinh viên lớp K43KĐT
  • Đồng chí Dương Minh Tuấn - sinh viên lớp K43ĐĐK

Bốn đồng chí được công nhận đảng chính thức:

  • Đồng chí Nguyễn Văn Chí - giáo viên bộ môn đo lường điều khiển
  • Đồng chí Nguyễn Văn Huy - giáo viên bộ môn Tin học công nghiệp
  • Đồng chí Trần Thanh Minh - sinh viên lớp K42KMT
  • Đồng chí Nguyễn Đình Phú - sinh viên lớp K42ĐĐK

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn