Danh sách sinh viên nhận học bổng học kỳ 1 năm học 2014-2015

Kính gửi GVCN các lớp sinh viên!

             Căn cứ kết quả xét chọn từ các khoa chuyên môn; Hội đồng xét học bổng khuyến khích nhà trường đã họp và thống nhất xét cấp học bổng khuyến khích học kỳ 1 năm học 2014-2015 cho 368 sinh viên, trong đó:
- Học bổng loại giỏi mức 750.000 đồng : 22 sinh viên.
-  Học bổng loại khá mức 360.000 đồng: 346 sinh viên.
              Nhà trường thông báo cho sinh viên toàn trường được biết kết quả xét duyệt; các ý kiến phản ánh của sinh viên đề nghị gửi về Văn phòng các khoa chuyên môn trong thời gian từ 1/12/2014 đến hết ngày 03/12/14. Các khoa tập hợp ý kiến báo cáo lên trường qua phòng Công tác HSSV trong ngày 4/12/2014.
Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn