Giáo trình Kỹ thuật đo lường. Tác giả: PGS.Ts. Nguyễn Hữu Công

Quyển sách này nhằm mục đích cung cấp kiến thức cơ bản về thiết bị và phương pháp đo lường các đại lượng điện. Nội dung giáo trình là tài liệu chính thức phục vụ cho sinh viên các ngành Điện - Điện tử – Máy tính của các trường Đại học, đồng thời cũng giúp ích cho sinh viên các chuyên ngành khác và các cán bộ kỹ thuật có quan tâm đến lĩnh vực đo điện.

Giáo trình có tham khảo kinh nghiệm của các nhà giáo đã giảng dạy nhiều năm ở các trường đại học. Mặt khác giáo trình đã đưa vào những nội dung mới - vừa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá - vừa đảm bảo tính sát thực của các thiết bị đo cũng như phương pháp đo mà các cán bộ kỹ thuật đang vận hành trong thực tế.

Tác giả: Ts. Nguyễn Hữu Công, trưởng bộ môn Đo lường và Điều khiển tự động - Trưởng khoa Điện Tử - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Giá bìa: 21.000đ

Giấy phép xuất bản: số 317-2007/CXB/11-54/ĐHQGHN, ngày 24/4/2007

Liên hệ:

- Bộ môn: Đo lường và Điều khiển Tự động - Khoa Điện Tử - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Thái Nguyên

- Điện Thoại: 0280-747405

Tin mới hơn

Tin cũ hơn