Danh sách giảng viên

TT Họ và tên, chức danh, học vị Chức vụ Đại học Thạc sỹ Tiến sĩ Thực tập nước ngoài Ngoại ngữ
1 TS. Nguyễn Phương Huy
Tel:     0912488515          
EMail: nguyenphuonghuy@tnut.edu.vn

Phó Trưởng khoa ĐT

Trưởng bộ môn KTĐT

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam, 2002  Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam, 2004 Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam, 2014
   TOEFL-ITP 510
2 PGS. TS. Nguyễn Duy Cương
Tel:     0280. 3847092 (CQ) 
EMail: nguyen_duy_an@yahoo.com
HIệu trưởng Trường ĐH KTCN - ĐH Thái Nguyên Trường ĐH KTCN - ĐH Thái Nguyên ĐH Twent - Hà Lan ĐH Buffalo, Newyork - 2 tháng Thành thạo tiếng anh
3 Ths Mai Trung Thái
EMail: maitrungthai@gmail.com
Tel: 0944.847.654  
Giảng viên Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2000 Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2005 (NCS-ĐHKTCN) ĐH Oklahoma, 2012, 2 tháng TOEFL-ITP 503
4 Ths Nguyễn Thị Hải Ninh
EMail: nguyenhaininhkdt@gmail.com
Tel:   0912725571
Giảng viên ĐH Giao thông vận tải, Hà Nội, 2002 Học viện Kỹ thuật quân sự, Việt Nam, 2007     TOEFL-ITP 463
5 Ths Phạm Duy Khánh
EMail: duykhanh@tnut.edu.vn
Tel:   0972992282

 
Giảng viên ĐH Bách Khoa Kyiv, Ucraina, 2005 ĐH Bách Khoa Kyiv, Ucraina, 2007     TOEFL-ITP 507
6 Ths Bạch Văn Nam
EMail: bachvannam@gmail.com
Tel: 0914602770
Phó trưởng bộ môn Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2007 Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2011     TOEFL-ITP 460
7 ThS. Đặng Thị Ngọc Ánh
EMail: anh12lybk@gmail.com
Tel: 0127.427.4168
Giảng viên Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam, 2007       TOEFL-ITP 503
8 KS Nguyễn Hoàng Việt
EMail: vietcuong86vn@gmail.com
Tel: 0984.264.369  

Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2009    (NCS - Trung Quốc)    TOEFL-ITP 460
9 Ths. Lâm Hoàng Bình   Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2009 Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2009 (NCS-Trung Quốc)    Thành thạo tiếng Trung
10 KS. Nguyễn Thị Tuyết Hoa
Email: Jinny.711990@gmail.com
Tel: 01689953482
 
  Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2013        TOEFL-ITP 503

Tin mới hơn

Tin cũ hơn