Thông báo tuyển sinh 2013

Stt Ngành học Chuyên ngành Mã ngành đào tạo Chỉ tiêu Khối thi
1 Chương trình tiên tiến Kỹ thuật điện D520201 Chung cùng ngành Điện điện tử. Tổng:240 A,A1
2 Kỹ thuật điện tử truyền thông - Kỹ thuật điện tử
- Điện tử viễn thông
 
D520207 120 A,A1
3 Kỹ thuật máy tính Tin học công nghiệp D520214 60 A,A1
4 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Kỹ thuật điều khiển D520216 Chung cùng ngành tự động hóa. Tổng 260 A,A1
5 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp Sư phạm kỹ thuật tin D140214 Chung cùng SPKT cơ, điện, tổng 70 A,A1

Chi tiết: http://tuyensinh.tnut.edu.vn 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn