Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2009 - đợt thi tháng 8 năm 2009

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh sau đại học (đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ) đợt thi tháng 8 năm 2009 như sau: (Riêng tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện tử đề nghị liên hệ với Khoa điện tử trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp- PGS.TS Nguyễn Hữu Công - ĐT: 0280.3847092/ 0913589758)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn