Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sỹ và Tiến Sĩ năm 2011 của Đại học Thái Nguyên

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ VÀ TIẾN SĨ NĂM 2011

 

Thực hiện kế hoạch công tác đào tạo sau đại học hàng năm, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2011

Thời gian tuyển sinh:

Năm 2011, Đại học Thái Nguyên tổ chức tuyển sinh sau đại học trong 02 đợt theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đợt 1: Dự kiến vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2011

- Đợt 2: Dự kiến vào tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2011

Tin mới hơn

Tin cũ hơn