Thông báo tuyển sinh vào trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng Tổng công ty Xây dựng Sông Hồng

I. Đối tượng tuyển sinh

Là những công dân làm việc trong các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội và có đủ điều kiện dưới đây được dự thi vào hệ vừa làm vừa học của trường.

1. Văn hóa:

Thi vào hệ vừa làm vừa học (đào tạo 5,5 năm): Thí sinh phải có một trong các loại bằng tốt nghiệp bậc trung học (phổ thông trung học, bổ túc VH-TH, THCN, THN)

2. Các điều kiện khác

+ Có đủ sức khỏe để theo học, không mắc bệnh truyền nhiễm, tâm thần.

+ Tuổi đời không hạn chế.

+ Không vi phạm chính sách của Nhà nước.

II. Hồ sơ dự tuyển 02 bộ, gồm

1. Một bản sao công chứng bằng tốt nghiệp

2. Một phiếu tuyển sinh (theo mẫu qui định của Bộ GD & ĐT)

3. Một bản sao công chứng giấy khai sinh

4. Một bản sao công chứng hộ khẩu thường trú

5. 03 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm (ghi rõ họ tên, ngày sinh vào sau ảnh)

6. 02 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ nhận giấy báo của thí sinh

(Khi nộp hồ sơ thí siinh xếp giấy từ theo thứ tự đã ghi trong mục II)

7. Nếu là đối tượng ưu tiên phải có giấy chứng nhận hợp pháp của chính quyền, các cơ quan chức năng có thẩm quền chứng nhận hộ khẩu thường trú, con thương binh, con liệt sỹ… (các đối tượng ưu tiên theo quy chế 05 của Bộ GD & ĐT).

* Những văn bản sao phải có công chứng Nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền xác nhận.

* 02 bộ HS lưu tại cơ sở đào tạo, 01 bộ HS lưu tại trường ĐH Kiến trúc HN.

Về đối tượng ưu tiên:

Các đối tượng ưu tiên được thực hiện theo Quyết định số 01/2001/QĐ-BGT-ĐT ngày 29/01/2008 của Bộ giáo dục và Đào tạo về Qui chế tuyển sinh đại học cao đẳng.

Bao gồm: Nhóm ưu tiên 1

Nhóm ưu tiên 2

III. Kế hoạch tuyển sinh

1. Nhận hồ sơ tuyển sinh từ ngày 13/10/2008 đến ngày 20/11/2008

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại phòng đào tạo Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng. Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng – Việt Trì – Phú Thọ.

- Lệ phí nộp hồ sơ dự thi là: 50.000 đ

2. Môn thi:

- Hệ vừa làm vừa học (đào tạo 5,5, năm): Toán – Lý – Hóa

- Ngày thi: 13 & 14 tháng 12 năm 2008

- Đúng 8h00 ngày 13/12/2008 thí sinh có mặt tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng để làm thủ tục dự thi. (Thông báo này thay cho giấy báo dự thi).

3. Các đối tượng được xét vào học thẳng thực hiện theo quy định ở các mục a), b) và d) trong khoản 4 điều 2 của quyết định số 01/2001/QĐ-BGT-ĐT ngày 29/01/2001 của Bộ giáo dục và đào tạo, đến Trường nộp hồ sơ đăng lý xét tuyển trước ngày 20/11/2008.

4. Nhà trường thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhận biết để làm hồ sơ đăng lý dự thi. Đề nghị các cơ quan, địa phương tạo điều kiện cho các học viên có nguyện vọng đi học được về thi tuyển vào trường.

5. Địa chỉ liên hệ:

- Phòng đào tạo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, KM 10 đường Nguyễn Trài – Thanh Xuân – Hà Nội

ĐT & Fax: 04.38543913.

- Cơ sở đào tạo: Phòng đào tạo Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng Tổng công ty Xây dựng Sông Hồng – Phường Nông Trang – TP Việt Trì – Phú Thọ.

ĐT: 0210.3953584, 0210.3953585, 0210.3953586, 02103953587

Hiệu trưởng

 Đã ký

Ts. Đỗ Đình Đức

Tin mới hơn

Tin cũ hơn