Danh sách giảng viên

STT Họ và tên, chức danh, học vị Chức vụ Đại học Thạc sỹ Tiến sĩ Thực tập nước ngoài Ngoại ngữ
1 TS. Phạm Thành Long Trưởng bộ môn, Trưởng phòng KHCN&HTQT  2000, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
2003, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
2009, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

TOEFL, ITP 487
2 ThS. Lê Thị Thu Thủy Phó trưởng bộ môn 2006, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2009, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

TOEFL, ITP 513
3 ThS. Vũ Đức Vương Giảng viên 2009, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2013,Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

TOEFL, ITP 490
4 ThS. Dương Quốc Khánh Giảng  viên 2008, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2011, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

TOEFL, ITP 487
5 ThS. Nguyễn Ngọc Hà Giảng viên 2009, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2012, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam


TOEFL, ITP 480
6 KS. Ngô Văn An Giảng viên 2010, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt NamTOEFL, ITP 460

Tin mới hơn

Tin cũ hơn