Seminar của Prof. Horst Puta với chủ đề "Climate Change and Water Resources – A Challange for engineering activities ?!"

Thời gian: 9h00 Thứ 2 ngày 09/11/2015
Địa điểm: Phòng 307 A4
Trình bày: Prof. Horst Puta - Ilmenau University of Technology, Germany 
Nội dung: File đính kèm

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn