Báo cáo khoa học với chủ đề "Thảo luận về công tác nghiên cứu trong trường Đại học"

Thời gian: 9h00 Thứ 2 ngày 29/2/2016
Địa điểm: Phòng 307 A4
Trình bày: TS. Nguyễn Tuấn Minh - Bộ môn Điện tử viễn thông
Nội dung: File đính kèm

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn