Báo cáo khoa học tại sinh hoạt chuyên môn Khoa ngày 10/10/2016

- Thời gian: 8h00 Thứ 2 ngày 10/10/2016
- Địa điểm: Phòng 307 A4
- Nội dung:
Báo cáo 1: 
    - Chủ đề: “Dự báo dân số Việt Nam dựa trên kỹ thuật phân cụm tự động và chuỗi thời gian mờ”
    - Người trình bày: ThS. Nghiêm Văn Tính - Giảng viên bộ môn Tin học công nghiệp
Báo cáo 2: 
   - Chủ đề: “Một số đề xuất cập nhật chương trình đào tạo trình độ kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật điện tử”
   - Người trình bày: TS. Nguyễn Phương Huy - Trưởng bộ môn Kỹ thuật điện tử 

Chi tiết xem tại file đính kèm

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn