Báo cáo khoa học tại sinh hoạt chuyên môn Khoa ngày 29/5/2017

Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 15 phút
- Địa điểm: Phòng 307 A4
1. Báo cáo của bộ môn Tin học công nghiệp:
+ Chủ đề: “Tổng quan về ứng dụng đại số gia tử trong điều khiển”
+ Người trình bày: TS. Nguyễn Tiến Duy – Giảng viên.
2. Báo cáo của bộ môn Điện tử viễn thông:
+ Chủ đề: “sử dụng lượng thiệt hại khoảng cách để ước lượng nhanh mức bức xạ
ngoài băng gây bởi các bộ khuếch đại công suất phi tuyến trong các hệ thống 16-QAM-OFDM
khi tính đến ảnh hưởng của số sóng mang con”
+ Người trình bày: Ths. Đoàn Thanh Hải - Giảng viên.

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn