Thông báo lịch học các lớp Điện tử cơ bản miễn phí 1, 2, 3

Khoa Điện tử thông báo đến sinh viên tham gia các lớp Điện tử cơ bản miễn phí 1, 2, 3 lịch học

Lớp Điện tử cơ bản 1:

Thời gian học vào thứ: 19 giờ 30 phút -> 21 giờ 30 phút các ngày thứ 3, thứ 5

Địa điểm: Phòng 511 - nhà Thí nghiệm

Lớp Điện tử cơ bản 2:

Thời gian học vào thứ: 19 giờ 30 phút -> 21 giờ 30 phút các ngày thứ 2, thứ 5

Địa điểm: Phòng 411 - nhà Thí nghiệm

Lớp Điện tử cơ bản 3:

Thời gian học vào thứ: 19 giờ 30 phút -> 21 giờ 30 phút các ngày thứ 3, thứ 6

Địa điểm: Phòng 411 - nhà Thí nghiệm

Tin mới hơn

Tin cũ hơn