Danh sách phân lớp các lớp học miễn phí Điện tử cơ bản 1, 2, 3 và Đề cương môn học Điện tử cơ bản

Khoa Điện tử gửi tới sinh viên các lớp học Điện tử cơ bản miễn phí 1, 2, 3 danh sách phân lớp và đề cương môn học Điện tử cơ bản

Lưu ý: Nếu sinh viên nào chuyền lớp đề nghị báo lại ngay cho Khoa

Chi tiết xem trong tệp đính kèm:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn