Thông báo số 31 về Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm học 2016 - 2017

Khoa Điện tử thông báo đến sinh viên làm đồ án tốt nghiệp (ĐATN), thầy cô giáo hướng dẫn ĐATN kế hoạch nộp quyển báo cáo và lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2016 -2017. 
Chi tiết xem trong tệp đính kèm

Tin mới hơn

Tin cũ hơn