Thông báo số 33 V/v đăng kí nhận học bổng dành cho Tân sinh viên Khoa Điện tử

TRƯỜNG ĐH KT CÔNG NGHIỆP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 KHOA ĐIỆN TỬ                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 33/TB – KDT

  Thái Nguyên, ngày 04 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học bổng năm 2017

Nhằm động viên, khuyến khích phong trào học tập và tạo điều kiện cho các em tân sinh viên năm 2017, Khoa Điện tử dành tặng cho các em những suất học bổng đầy ý nghĩa. 

Khoa Điện tử thông báo đến các em học sinh phổ thông về việc đăng ký nhận học bổng cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận học bổng:

- Tân sinh viên năm 2017 của Khoa Điện tử.

- Thủ khoa, á Khoa và các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm 2017.

2. Hình thức xét: Xét theo đăng ký học bổng và theo điểm thi tốt nghiệp 2017.

3. Số suất và hình thức học bổng:

- 01 Học bổng toàn phần

- 10 Học bổng ở Ký túc xá miễn phí

- 7 Học bổng tiếng Anh online miễn phí

- 10 Cơ hội việc làm có hưởng lương

4.  Đăng ký trực tuyến trên Website Khoa Điện tử theo đường link:

https://goo.gl/forms/AbMhodhJ0ApDJQTp1

 Trân trọng thông báo!                                                  

 BAN CHỦ NHIỆM KHOA ĐIỆN TỬ

Nơi nhận:

- BCNK (để b/c);

- Website;

- Lưu VPK 

 


Thái Nguyên, ngày 04 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học bổng 2017

Nhằm động viên, khuyến khích phong trào học tập và tạo điều kiện cho các em tân sinh viên năm 2017, Khoa Điện tử dành tặng cho các em những suất học bổng đầy ý nghĩa. 

Khoa Điện tử thông báo đến các em học sinh phổ thông về việc đăng ký nhận học bổng cụ thể như sau:

1.      Đối tượng nhận học bổng:

- Tân sinh viên năm 2017 của Khoa Điện tử.

- Thủ khoa, á Khoa và các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm 2017.

2.      Hình thức xét: Xét theo đăng ký học bổng và theo điểm thi tốt nghiệp 2017.

3.      Số suất và hình thức học bổng:

- 01 Học bổng toàn phần

- 10 Học bổng ở Ký túc xá miễn phí

- 7 Học bổng tiếng Anh online miễn phí

- 10 Cơ hội việc làm có hưởng lương

4.       Đăng ký trực tuyến trên Website Khoa Điện tử theo đường link:

https://goo.gl/forms/AbMhodhJ0ApDJQTp1

 

Trân trọng thông báo!

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA ĐIỆN TỬ

Nơi nhận:

 

 

- BCNK (để b/c);

- Website;

- Lưu VPK

 

     

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn