TUYỂN DỤNG - KỸ SƯ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN

Công ty TNHH Glonics Việt Nam thông báo tuyển dụng

Công ty TNHH Glonics Việt Nam thông báo tuyển dụng

Công ty TNHH Glonics Việt Nam thông báo tuyển dụng

*) Thời hạn đăng ký: trước 12/8/2017

*) Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại địa chỉ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGfE0bIXNPakmHa1dAcLzxGynpFAnaH2kinFIFx3QCszCMrw/viewform

*) Thông tin tư vấn chương trình: ThS. Nguyễn Tiến Dũng- Trưởng phòng Công tác Học  sinh Sinh viên, ĐT: 0915662707 - 0964397559

Create by: ngophuongthanhtn@gmail.com


TIN CŨ HƠN