Giới thiệu về khoa Điện tử

Khoa Điện tử được thành lập ngày 12 tháng 5 năm 2005 với tiền thân là sự kết hợp giữa hai bộ môn Kỹ thuật Điện tử và Kỹ thuật Đo lường được tách ra từ Khoa Điện với Trung tâm Máy tính. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiêp, trải qua các khó khăn, thử thách, tập thể khoa đã sớm khẳng định được vị thế  của mình và đã trở thành một trong các địa chỉ có uy tín về đào tạo, nghiên cứu, và chuyển giao công nghệ.

Đọc thêm...