Trong những năm gần đây, Giáo dục đại học bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận cũng gặp không ít những khó khăn và thách thức, đó là việc đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Thúc đẩy sinh viên Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Trong bối cảnh như vậy, cuộc thi sáng tạo sinh viên khoa điện tử là hoạt động chuyên môn quan trọng dành cho sinh viên trong toàn ngành, toàn khoa.

   Ngày 10 tháng 5 năm 2019, Liên chi đoàn khoa điện tử long trọng tổ chức “Đêm chung kết cuộc thi sáng tạo sinh viên khoa Điện tử - Lần thứ 6”. Nhằm kỷ niệm 14 năm thành lập khoa Điện tử 12/5/2005 – 12/5/2019 và hướng tới kỷ niệm 129 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

   Mục đích của cuộc thi là nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên,  sinh viên được thể hiện năng lực, được trao đổi chuyên môn nghiệp vụ; học tập, trao đổi kinh nghiệm về học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội. Cuộc thi cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng hoạt động học tập của đoàn viên sinh viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Một số hình ảnh nổi bật tại đêm chung kết.

Đ/c Ngô Văn An – Bí thư LCĐ khoa Điện tử phát biểu khai mạc

Thầy Nguyễn Tiến Duy – Đại diện lãnh đạo khoa phát biểu động viên

Một số hình ảnh tại Đêm chung kết

   Cuộc thi sáng tạo sinh viên khoa Điện tử - Lần thứ 6 đã khép lại với thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả và tiếp lửa cho các thế hệ đoàn  viên sinh viên. Với mục tiêu xây dựng đội ngũ đoàn viên “Tâm trong – trí sáng – Hoài bão lớn” Liên chi đoàn khoa điện tử kêu gọi đoàn viên sinh viên tích cực tham gia học tập, hăng say sáng tạo, ứng dụng thực tế, đáp ứng được sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại.

Create by: chinh.kty@gmail.com