TUYỂN DỤNG - KỸ SƯ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Hội thảo tuyển dụng Samsung 2020

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tổ chức Hội thảo tuyển dụng Samsung 2020 tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐHTN

Căn cứ công văn số 2694/HR-SEVT, ngày 04/11/2020 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên về việc đề nghị tổ chức Hội thảo tuyển dụng Samsung 2020 tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp; Nhà trường thông báo tới các đơn vị và toàn thể sinh viên thông tin chi tiết về Chương trình như sau:

- Thời gian: 14h00 ngày 13/11/2020.

  • Địa điểm: Hội trường lớn - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.
  • Đối tượng: Sinh viên đã tốt nghiệp, sinh viên sẽ tốt nghiệp và nhận bằng muộn nhất vào ngày 31/8/2021 tất cả các chuyên ngành đào tạo của Nhà trường.

Hội thảo tuyển dụng Samsung 2020 là chương trình để sinh viên tiếp nhận những thông tin đầy đủ hơn về Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, mở ra cơ hội việc làm cho nhiều kỹ sư, cử nhân tại các Nhà máy của Công ty.

Đẻ Chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, Nhà trường yêu cầu các Khoa chuyên môn thông tin rộng rãi cho sinh viên Khoa mình được biết và tham dự.

Create by: trananhthang@tnut.edu.vn