HỘI THẢO VIỆC LÀM CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ THÉP FORTUNE HOT

 

Căn cứ công văn số 201903, ngày 21/3/2019 của Công ty TNHH Nhựa và Thép Fortune Hot về việc đề nghị phối hợp tổ chức Hội thảo việc làm tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp; Nhà trường thông báo tới các đơn vị và toàn thể sinh viên thông tin chi tiết về Chương trình như sau:
- Thời gian: 8h00 ngày 06/4/2019.
- Địa điểm: Hội trường A9 - 105, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.
- Đối tượng: Sinh viên đã tốt nghiệp, sinh viên năm cuối hệ đại học chính quy các chuyên ngành: Cơ khí, Cơ Điện tử, Điện, Điện tử, Tự động hóa.
Hội thảo việc làm là chương trình để sinh viên tiếp nhận những thông tin đầy đủ hơn về Công ty TNHH Nhựa và Thép Fortune Hot, mở ra cơ hội việc làm cho nhiều kỹ sư tại Nhà máy của Công ty. 
Để Chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, Nhà trường yêu cầu các Khoa chuyên môn thông tin rộng rãi cho sinh viên Khoa mình được biết và tham dự.
Trân trọng cảm ơn./.
Create by: ngophuongthanhtn@gmail.com