Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch học tập và danh sách lớp Tiếng Anh giao tiếp miễn phí cho sinh viên K54

Thời khóa biểu và danh sách lớp tiếng anh giao tiếp miễn phí cho sinh viên K54

Với mục tiêu bồi dưỡng và nâng cao khả năng giao tiếp Tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất , Khoa Điện tử mở lớp: Tiếng Anh giao tiếp miễn phí cho sinh viên K54

Kế hoạch học tập và danh sách sinh viên các lớp tiếng anh giao tiếp cụ thể như sau:

Kế hoạch học tập:

STT

Lớp

Phòng học

Thời gian

1

Tiếng Anh giao tiếp 1 (TA1)

A16 - 201

Tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 hằng tuần

Từ 18h30 đến 20h30

(Từ ngày 17/9/2018  đến  25/11/2018)

2

Tiếng Anh giao tiếp 2 (TA2)

A16 - 301

3

Tiếng Anh giao tiếp 3 (TA3)

A16 - 401

4

Tiếng Anh giao tiếp 4 (TA4)

A16 - 501

Danh sách sinh viên các lớp: (Như file đính kèm)

Create by: jinny.711990@gmail.com

Tải file đính kèmTIN CŨ HƠN