TUYỂN DỤNG - KỸ SƯ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Games Unity Developer (Mobile Apps)

Games Unity Developer (Mobile Apps)

Senior Games Designer (UI UX)

Senior Games Designer (UI UX)

Android Developers

Android Developers - Tuyển Gấp !!!

Android Developer

Android Developer

Lập Trình Viên IOS & Android

Lập Trình Viên IOS & Android

Lập Trình Viên Android/iOS

Lập Trình Viên Android/iOS

LẬP TRÌNH VIÊN DOT.NET

LẬP TRÌNH VIÊN DOT.NET

Unity Developer (C#/Games) - Upto $1500

Unity Developer (C#/Games) - Upto $1500

Lập trình Mobile (Android/ iOS developers)

Lập trình Mobile (Android/ iOS developers)

Lập trình viên .net

Lập trình viên .net

Lập trình viên Net 400$ - 1200$

Lập trình viên Net 400$ - 1200$

Lập trình viên Unity 400$ - 1200$

Lập trình viên Unity 400$ - 1200$

Urgent - 10 Web Game Developer (Lương Up to 1000$)

Urgent - 10 Web Game Developer (Lương Up to 1000$) Chấp Nhận Sinh Viên Mới Ra Trường

Kỹ Sư Lập Trình Game - Unity

Kỹ Sư Lập Trình Game - Unity

Lập Trình Viên Game – Game Developers

Lập Trình Viên Game – Game Developers

Kỹ Sư Lập Trình Game

Kỹ Sư Lập Trình Game (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

Lập Trình Viên (Javascript, .NET - Up to 1000$)

Lập Trình Viên (Javascript, .NET - Up to 1000$)

Lập Trình. NET

Lập Trình. NET

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL

Kỹ Sư / Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin

Embedded Software Engineer - Fresher Accepted

Kỹ Sư Lập Trình Phần Mềm Nhúng

Fruitful Technologies Việt Nam

Fresher Developer

PHP Developer

PHP Developer

【~$2500】 BrSE - Kỹ Sư Cầu Nối

【~$2500】 BrSE - Kỹ Sư Cầu Nối

Senior Dev - Perl/ Java

Senior Dev - Perl/ Java