Ngày hội tuyển dụng Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology

 

Căn cứ công văn ngày 07/3/2019 của Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology về việc đề nghị phối hợp tổ chức “Ngày hội tuyển dụng” tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp; Nhà trường thông báo tới các đơn vị và toàn thể sinh viên thông tin chi tiết về Chương trình như sau:

- Thời gian: 8h00 ngày 23/3/2019.

- Địa điểm: Hội trường lớn - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

- Đối tượng: Sinh viên đã tốt nghiệp, sinh viên năm cuối hệ đại học chính quy các chuyên ngành: Cơ khí, Cơ Điện tử, Điện tử, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin, Điện, Tự động hóa.

“Ngày hội tuyển dụng” là chương trình để sinh viên tiếp nhận những thông tin đầy đủ hơn về Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology, mở ra cơ hội việc làm cho nhiều kỹ sư tại Nhà máy của Công ty.

Để Chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, Nhà trường yêu cầu các Khoa chuyên môn thông tin rộng rãi cho sinh viên Khoa mình được biết và tham dự.

Trân trọng cảm ơn./.

Create by: ngophuongthanhtn@gmail.com