Nhóm nghiên cứu Labview Ứng dụng

Bộ môn Đo lường và Điều khiển

 

   Nhằm đáp ứng nhu cầu học lập trình Arduino, lập trình PLC và phần mềm labview nhóm nghiên cứu labview ứng dụng ra đời ban đầu với 28 thành viên đến từ nhiều chuyên ngành Điện - Điện tử. Đến nay nhóm đã có 115 thành viên gồm Giảng viên, sinh viên và kỹ sư đã đi làm.

   Nhóm "LabVIEW Ứng dụng" là nơi để tất cả sinh viên, kỹ sư và giảng viên dùng LabVIEW có thể trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lập trình với phần mềm LabVIEW cũng như kết nối labview với thiết bị phần cứng Arduino và PLC, để tạo ra các sản phẩm ứng dụng vào công nghiệp và đời sống hàng ngày.

Trong đó có các sản phẩm đạt được :

  • Điều khiển giám sát tốc độ động cơ
  • Nhận dạng khuân mặt
  • Điểm danh sinh viên bằng thẻ RFID
  • Nhận dạng chữ viết
  • Giám sát điều khiển nhiệt độ trong phong
  • …..

   Một số hình ảnh hoạt động của nhóm nghiên cứu:

 

   Thực hành kết nối phần cứng Arduino với phần mềm labview.

   

     Đọc mã QR bằng labview.

   Mọi thông tin tham gia nhóm cũng như thảo luận về labview ứng dụng có thể truy cập FB: cộng đồng labview tnut

Hoặc liên hệ:

         ThS. Nguyễn Văn Chí - Bộ môn Đo lường Điều khiển - ĐT: 0977512217

         SV. Nguyễn Đăng Công - lớp K52ĐĐK - ĐT: 0329809955

Create by: ngophuongthanhtn@gmail.com