Seminar

Báo cáo sinh hoạt chuyên môn

Thời gian: Bắt đầu từ 08h15’ ngày 04/6/2018

Địa điểm: Phòng 213 - Nhà Thí nghiệm

Trình bày các báo cáo sinh hoạt chuyên môn:
1. Báo cáo Tiếng Việt , Bộ môn Đo lường và Điều khiển
- Chủ đề: “Một phương pháp tìm tham số của bộ điều khiển PID”
- Người trình bày: ThS. Nguyễn Văn Chí E - Giảng viên
2. Báo cáo Tiếng Anh, Bộ môn Cơ Điện tử
- Chủ đề: “DETERMINING THE OPTIMAL SHAPE FUNCTION BASED ON EXPERIMEN”
- Người trình bày: ThS. Lê Thị Thu Thủy - Phó trưởng bộ môn Cơ điện tử - Giảng viên

Create by: danghien@tnut.edu.vn