Đề tài sinh viên

Đề tài NCKH sinh viên năm 2006

Đề tài NCKH sinh viên năm 2006

Stt

Đề tài

Chủ nhiệm

GVHD

1

Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển PSoC để chế tạo các thiết bị đo dòng điện, điện áp, công xuất và năng lượng

Phan Thế Bình. Lớp K38IC.

ThS. Nguyễn Văn Chí

2

Ứng dụng kỹ thuật xung – số và vi điều khiển onchip 89C52 để thiết kế bộ vi điều khiển cho hệ thống báo hiệu đèn giao thông ở ngã tư đường bộ

Nguyễn Đức Hiếu. Lớp K39IA.

ThS. Mai Trung Thái

3

Nghiên cứu về luồng E1

Bạch Văn Nam. Lớp K39IA.

KS. Nguyễn Tuấn Minh

4

Nghiên cứu một số thuật toán cơ bản trong tin học và ứng dụng

Nguyễn Hoàng Cương. Lớp K39MT

ThS. Vũ Việt Vũ

5

Phân tích tổng hợp bộ điều khiển thích nghi cho đối tượng phi tuyến có mô hình không tường minh

Phạm Quang Huy, Nguyễn Văn Tùng, Trần Văn Quyết. Lớp K38IC.

ThS. Nguyễn Nam Trung

6

Thiết kế hệ thống tính cước điện thoại công cộng

Nguyễn Lê Hạnh, lớp K38IE.

KS. Phan Thanh Hiền

7

Nghiên cứu hệ thống đọc công tơ bằng máy tính

Nguyễn Đăng Khánh, lớp K38IC.

TS. Nguyễn Hữu Công

8

Truyền thông giữa vi điều khiển 8051 và máy tính

Trần Đình Bình, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Sỹ Tuấn. Lớp K38IC

KS. Nguyễn Tuấn Linh

9

Nghiên cứu ứng dụng PLC trong hệ thống thang máy

Trần Trọng Nghĩa, Tạ Xuân Việt, Vũ Văn Dung. Lớp K38IC.

KS. Bùi Mạnh Cường

10

Nghiên cứu một số thuật toán học của mạng nơ ron

Bùi Ngọc Tuân, Đoàn Văn Hiếu. Lớp K38IC

TS. Nguyễn Hữu Công 

 

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn