Tuyển dụng

Hội thảo tuyển dụng của tập đoàn KHKT Hồng Hải

Thông báo hội thảo tuyển dụng của tập đoàn KHKT Hồng Hải

  • Thời gian: 08h00 ngày 19/06/2020
  • Địa điểm: Hội trường lớn - Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp
  • Đối tượng: Sinh viên đã tốt nghiệp, sinh viên năm cuối hệ đại học chính quy các chuyên ngành: Cơ khí, Cơ điện tử, Điện tử, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin, Điện, Tự động hóa.
  • Hội thảo là chương trình để sinh viên tiếp nhận những thông tin đầy đủ hơn về Tập đoàn KHKT Hồng Hải, mở ra cơ hội việc làm cho nhiều kỹ sư, cử nhân tại các nhà máy của tập đoàn.
Create by: jinny.711990@gmail.com

Tải file đính kèm