Đề tài sinh viên

Đề tài NCKH sinh viên năm 2009

Đề tài NCKH sinh viên năm 2009

Stt

Đề tài

Chủ nhiệm

Cộng tác viên

GVHD

1

Thiết kế mạch điện thoại cố định

Lương Xuân Trường 
Lớp: K40 ĐVT

Phùng Quốc Thảo

ThS. Đào Huy Du

2

Thiết kế hệ thống điều khiển thiết bị điện từ xa thông qua mạng điện thoại

Đàm Đức Minh Hải
Lớp: K40 ĐVT

 

TS. Nguyễn Thanh Hà

3

Phân tích mạch điện tử, nguyên lý hoạt động trong máy điện thoại cố định

Trịnh Đức Tùng

Lớp: K41 ĐVT

Nguyễn Phú Sơn

ThS. Đào Huy Du

4

Nghiên cứu lý thuyết ứng dụng công nghệ nano trong chế tạo chíp điện tử

Lương Thế Bằng 
Lớp: K41 ĐVT

 

ThS. Đoàn Thanh Hải

5

Nghiên cứu các hệ thống Di động vệ tinh

Phùng Quốc Thảo 
Lớp: K40 ĐVT

 

ThS. Trần Anh Thắng

6

Nghiên cứu chuyển mạch nhãn đa giao thức

Hoàng Hoà

Lớp: K40 ĐV

 

ThS. Phan Thanh Hiền

7

Đồng bộ mã trải phổ trong hệ thống CDMA

Nguyễn Mạnh TuấnLớp: K41 ĐVT

 

ThS. Đào Huy Du

8

Điều chế trong CDMA

Nguyễn Phú Sơn
Lớp K41 ĐVT 

Trịnh Đức Tùng

ThS. Đoàn Thanh Hải

9

Cơ sở hệ thống trải phổ và truyền dẫn đa sóng mang

Vi Thị Ngọc Mĩ

Lớp: K41 ĐVT

 

ThS. Đào Huy Du

10

Phân tích và thiết kế các bài thí nghiệm ảo cho hệ thống điều khiển tối ưu và thích nghi trên cơ sở phần mềm Matlab

Phạm Đăng Huynh

Lớp: K40ĐK

 

Ths. Nguyễn Hoài Nam

11

Điều khiển thiết bị từ xa bằng hồng ngoại

Nguyễn Văn Phan
Lớp: K41 KĐT

Hoàng Văn Hưng

KS. Bạch Văn Nam

12

Nghiên cứu và thiết kế bộ điều khiển động cơ bước dùng vi điều khiển

Lưu Văn Toàn

Lớp: K41KĐT

 

ThS.Nguyễn Thế Cường

13

Ứng dụng vi điều khiển 80C51 để thiết kế mạch điều khiển cho hệ thống chạy dòng chữ “ KHOA ĐIỆN TỬ.

Hoàng Văn Hùng Lớp: K41 KĐT

Nguyễn Văn Phan

ThS. Mai Trung Thái

14

Thiết kế hệ thống điều khiển, máy tính từ xa. Ứng dụng trong giảng dạy bằng Project

Lê Thị Huyền Trang

Lớp: K41 ĐVT

 

KS. Nguyễn Tuấn Anh

15

Đánh giá các loại mã đường truyền thông qua các hàm mật độ phổ công suất

Trần Đăng Quỳnh

Lớp: K41 ĐVT

 

ThS. Đoàn Thanh Hải

16

Thiết kế và xây dựng chương trình quản lý sinh viên

Vũ Quyết Nghị

Lớp: K40KMT

 

ThS. Vũ Thị Thúy Thảo

17

Thiết kế và xây dựng trang Web ứng dụng cho thương mại điện tử

Dương Văn Ánh
Lớp: K40KMT

Phan Vũ Nhiên,

Vi Quốc Phương

ThS. Nguyễn Tiến Duy

18

Xây dựng modul ghép nối máy tính và chương trình tính cước cho đa thuê bao điện thoại cố định

Đặng Quang Thông
Lớp:K40KMT

Đỗ Văn Nghĩa

ThS. Nguyễn Tiến Duy

19

Ứng dụng phần mềm LabWindows trong xây dựng chương trình đo lường và điều khiển bằng máy tính.

Nguyễn Hoàng Việt
Lớp: K40ĐK

Bùi Văn Duy

ThS. Nguyễn Tuấn Linh

20

Tìm hiểu môi trường phát triển phần mềm Visual Studio.Net của Microsoft. Ứng dụng xây dựng chương trình hỗ trợ học ngoại ngữ bằng phương pháp FlashCard

Trương Thành Đạt
Lớp: K40KMT 

Lê Trọng Khánh

ThS. Nguyễn Tuấn Linh

21

Nghiên cứu hiện tượng bão hoà tích phân và cách khắc phục cho các hệ điều khiẻn PID thực trong công nghiệp

Trần Quốc An Lớp:K40ĐK

Ngô Văn Biên

Ths.

Nguyễn Văn Chí

22

Xây dựng moô hình mẫu trong điều khiển thich nghi cho một số đối tượng trong công nghiệp

Trịnh Xuân Cường
Lớp: K40ĐK

Hoàng Tuấn Cường

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

23

 

Thiết kế phần mềm nhận dạng, cấu trúc và tham số của mô hình thống kê hộp đen

Vũ Quyết Nghị
Lớp: K40MT

Đỗ Văn Nghĩa

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

24

Tìm hiểu các modul mở rộng PID và mờ trong PLC S7300

Trần Anh TàiLớp: K40MT

Vũ Quyết Nghị

 

 

ThS. Bùi Mạnh Cường

25

Thiết kế khâu quan sát nhiệt độ bề mặt và các Lớp: bên trong của phôi

Mai Văn Hùng Lớp: K40DDK

Nguyễn Văn Đình,Mai Thanh Hóa

ThS. Nguyễn Hoài Nam

26

Nghiên cứu sự ổn định và hội tụ của nghiệm khi giải mạch điện phi tuyến bằng phương pháp sai phân

Lê Thị TuyếtLớp: K8SKI

Nguyễn Thị Mai

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

27

Tìm hiểu giải thuật di truyền(GA-Genetic Algorithm) và ứng dụng cho bài toán định tuyến tối ưu trên mạng viễn thông

Nguyễn Trọng Nhượng 
Lớp: K40 ĐVT

Phạm Công Huấn

ThS. Nguyễn Phương Huy

28

Nghiên cứu công nghệ truyền thoại qua ATM

Phạm Anh Tú Lớp: K40ĐVT

 

ThS. Nguyễn Phương Huy

29

Ứng dụng logic mờ và Mạng Nơron để điều khiển độ PH của bể xử lý nước thải

Phạm Văn Thiêm
Lớp:K40DDK

Nguyễn Duy Lợi, Nguyễn Trọng Toản

PGS.Ts. Lại Khắc Lãi

30

Xây dựng hệ thống điều khiển mờ để điều khiển mức nước bao hơi, nhà máy nhiệt điện Phả Lại

Bùi Xuân Hồng Hương
Lớp: K40DDK 

Hà Đức Hiếu

PGS.Ts. Lại Khắc Lãi

 

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn