Đoàn Hội

Hội thao khoa Điện Tử chào mừng tân sinh viên K54

Hội thao nhằm tổ chức các hoạt động thể thao kết nối tân sinh viên K54 với thầy và trò các khóa trong khoa Điện tử, khoa Khoa học cơ bản, bộ môn lý luận chính trị.

Thời gian: 30/09/2019
Địa điểm tổ chức: Quảng trường Cơ điện

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

Create by: danghien@tnut.edu.vn

Tải file đính kèm