Tin nghiên cứu khoa học

Hội thảo Khoa học công nghệ chào mừng kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Khoa Điện tử (12/05/2005 - 12/05/2023)

Thư mời viết bài: "Hội thảo Khoa học công nghệ chào mừng kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Khoa Điện tử (12/05/2005 - 12/05/2023)"

Nhân kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Khoa Điện tử (12/05/2005 - 12/05/2023), hướng tời kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên. Khoa Điện tử - Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 18 về các lĩnh vực: Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật điện tử, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ IoT và Chuyển đổi số (FEE - 2023).
Ban tổ chức Hội thảo kính mời các nhà Khoa học quan tâm, các Giảng viên và sinh viên đóng góp cho hội thảo FEE - 2023.

I. Mục tiêu của hội thảo

Hội thảo là nơi công bố những kết quả nghiên cứu, những triển khai ứng dụng của các nhà khoa học và các giảng viên cũng như sinh viên đang thực hiện, nhằm thúc đẩy và tìm kiếm những trao đổi về mặt học thuật cũng như tìm kiếm những giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật trong các lĩnh vực Đo lường - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật điện tử, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ IoT.

II. Chủ đề hội thảo

  • Kỹ thuật điện tử, công nghệ IoT
  • Điện tử viễn thông, mạng và truyền thông
  • Kỹ thuật máy tính, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số
  • Kỹ thuật đo lường, công nghệ điều khiển và tự động hóa, robotics

III. Thể lệ gửi bài

  • Bài gửi hội thảo là bài chưa công bố trên sách, báo và các tạp chí khác và được trình bày theo mẫu trong file đính kèm (file "Tamplate FEE-2023")
  • Bài viết có thể viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc bằng Tiếng Anh (toàn văn bài báo dài không quá 6 trang)

IV. Địa chỉ và thời gian nhận bài

  • Bài viết gửi về địa chỉ:

ThS. Phạm Duy Khánh        Mail: duykhanh@tnut.edu.vn           Điện thoại: 0972.992.282

  • Thời gian nhận bài:

- Toàn văn báo cáo: trước ngày 01/05/2023

- Chấp nhận báo cáo: 07/05/2023
 Bài viết được gửi trực tiếp qua địa chỉ mail ghi rõ: họ tên tác giả, học hàm, học vị, chức vụ, cơ quan công tác, địa chỉ, điện thoại, email của tác giả.
 Ban biên tập không trả lại bản thảo đối với những bài không được sử dụng.

Báo cáo được chấp nhận sẽ đăng trên kỷ yếu của hội thảo, những bài báo có chất lượng tốt sẽ tiếp tục được chỉnh sửa để gửi bài tham gia Hội thảo Quốc gia "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" - FEE2023 tổ chức tại Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

V. Thời gian và địa điểm tổ chức

Thời gian: 07h30 ngày 13 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp

VI. Liên hệ Ban tổ chưc

Ban tổ chức hội thảo:PGS.TS. Nguyễn Văn Chí - Trưởng Khoa Điện tử, Email: ngchi@tnut.edu.vn, ĐT: 0944.122.388

Ban tổ chức trân trọng kính mời các giáo sư, các nhà giáo, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và cộng tác viên quan tâm tham gia vào Hội thảo bằng các hình thức như đóng góp ý kiến, viết báo cáo, đăng ký phát biểu trong hội thảo.

Create by: trananhthang@tnut.edu.vn