Tin nghiên cứu khoa học

Thông báo số 1 Hội thảo khoa học "Các hệ thống thông minh" FEE-2020

Thông báo số 1 Hội thảo khoa học "Các hệ thống thông minh" FEE-2020

 

        Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn tại Việt Nam, Khoa Điện tử, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên phối hợp cùng các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, các trường đại học để tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Các hệ thống thông minh”.

        Hội thảo là nơi công bố những kết quả nghiên cứu, những triển khai ứng dụng của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu; các giảng viên cũng như sinh viên đang thực hiện, nhằm thúc đẩy và tìm kiếm những trao đổi về mặt học thuật cũng như tìm kiếm những giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật trong các lĩnh vực Kỹ thuật đo lường - Điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật điện tử, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật máy tính và Cơ điện tử.

I. Các lĩnh vực của hội thảo

  • Kỹ thuật điện tử
  • Kỹ thuật máy tính
  • Công nghệ thông tin và truyền thông
  • Kỹ thuật đo lường, điều khiển và tự động hóa
  • Cơ điện tử

II. Thể lệ gửi bài:

- Bài gửi hội thảo là bài chưa công bố trên sách, báo và các tạp chí khác.

- Bài viết phải được trình bày theo đúng mẫu quy định (xem trên website https://fee.tnut.edu.vn)

- Bài viết có thể viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc bằng Tiếng Anh (toàn văn bài báo dài không quá 6 trang).

III.  Địa chỉ và thời gian nhận bài :

Bài viết gửi về địa chỉ email: feeconference@tnut.edu.vn

Thời hạn :

+ Nộp tóm tắt:                       06/03/2020

+ Nộp toàn văn:                    10/04/2020

+ Thông báo chấp nhận:      20/04/2020

Bài viết được gửi trực tiếp qua địa chỉ email ghi rõ: họ tên tác giả, học hàm, học vị, chức vụ, cơ quan công tác, địa chỉ, điện thoại, email của tác giả. Báo cáo được chấp nhận sẽ đăng trên kỷ yếu của hội thảo và tiếp tục được phản biện để gửi đăng trên tạp chí.

IV. Thời gian và địa điểm tổ chức:

              Thời gian: 10 tháng 5 năm 2020

             Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái nguyên, số 666, Đường 3-2, P.Tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

              Liên hệ chi tiết: ThS. Phạm Duy Khánh       Điện thoại : 0972.992.282

              Các thông tin khác về hội thảo, xin tham khảo thêm trên website: https://fee.tnut.edu.vn

            Ban tổ chức trân trọng kính mời các giáo sư, các nhà giáo, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và cộng tác viên quan tâm tham gia vào Hội thảo bằng các hình thức như đóng góp ý kiến, viết báo cáo, đăng ký phát biểu trong hội thảo.

 

Template FEE2020 (Tiếng Việt)

Template FEE2020 (Tiếng Anh)

 

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn