TUYỂN DỤNG - KỸ SƯ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ mạng Viettel (VTTEK) – Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ mạng Viettel (VTTEK) – Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Kỹ sư nghiên cứu giao thức mạng viễn thông; hạn 30/9/2018

 Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ mạng Viettel (VTTEK) – Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ mạng Viettel (VTTEK) – Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Kỹ sư khoa học dữ liệu; Hết hạn 30/9/18

 Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ mạng Viettel (VTTEK) – Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ mạng Viettel (VTTEK) – Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Kỹ sư kiểm thử phần mềm; Hết hạn 30/9/2018

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ mạng Viettel (VTTEK) – Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ mạng Viettel (VTTEK) – Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Thực tập sinh; Ngày hết hạn: 30/09/2018

Công ty TNHH Viettel - CHT: Viettel IDC

Công ty TNHH Viettel - CHT: Viettel IDC

Viettel IDC tuyển dụng Chuyên viên An toàn thông tin, hạn 31/7/2018

Công ty TNHH Viettel - CHT: Viettel IDC

Công ty TNHH Viettel - CHT: Viettel IDC

Viettel IDC tuyển dụng Chuyên viên Quản trị hệ thống (Managed Servive), Hạn 31/7/2018

Công ty TNHH Viettel - CHT: Viettel IDC

Công ty TNHH Viettel - CHT: Viettel IDC

Viettel IDC tuyển dụng Nhân viên trực NOC (Bình Dương)

Công ty TNHH Viettel - CHT: Viettel IDC

Công ty TNHH Viettel - CHT: Viettel IDC

Viettel IDC tuyển dụng Giám đốc dịch vụ Cloud Server

Công ty TNHH Viettel - CHT: Viettel IDC

Công ty TNHH Viettel - CHT: Viettel IDC

Viettel IDC tuyển dụng Chuyên viên quản trị hệ thống mạng

Công ty TNHH Viettel - CHT (Viettel IDC)

Công ty TNHH Viettel - CHT (Viettel IDC)

Viettel IDC tuyển dụng Nhân viên trực helpdesk dịch vụ Cloud

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội (HTE)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội (HTE)

Tuyển Kỹ Sư Giám Sát Hệ Thống Mạng Viễn Thông (FO)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội (HTE)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội (HTE)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội tuyển dụng Nhân Viên Trực Vận Hành Mạng Di Động (...

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội (HTE)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội (HTE)

Công ty HTE tuyển Kỹ Thuật Viên Đo Kiểm Sóng Viễn Thông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội (HTE)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội (HTE)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội (HTE) tuyển Kỹ thuật viên Điện tử Viễn thông

TRUYỀN HÌNH CÁP QUANG VIỆT NAM

TRUYỀN HÌNH CÁP QUANG VIỆT NAM

TRUYỀN HÌNH CÁP QUANG VIỆT NAM TUYỂN DỤNG TẠI HÀ NỘI, BẮC NINH, BẮC GIANG

CÔNG TY TNHH SHINSUNG C&T VINA

CÔNG TY TNHH SHINSUNG C&T VINA

Tuyển dụng nhân viên quản lý chất lượng

Đơn vị tuyển dụng FIT - Tập đoàn KHKT Hồng Hải

Đơn vị tuyển dụng FIT - Tập đoàn KHKT Hồng Hải

Đơn vị tuyển dụng FIT cần tuyển gấp nhân viên

CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC

CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật Internet của công ty TNHH Hạ tầng viễn thông Miền bắc (đối tác độc quy...

CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC

CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC

Tuyển dụng Kỹ thuật viên Internet của Công ty TNHH hạ tầng viễn thông Miền bắc (đối tác độc quyền củ...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT VIỄN THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT VIỄN THÔNG

Tuyển dụng vị trí: Trưởng ban viễn thông

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT VIỄN THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT VIỄN THÔNG

Tuyển dụng vị trí: Kỹ sư Truyền dẫn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT VIỄN THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT VIỄN THÔNG

Tuyển Kỹ sư thiết kế hệ thống phủ sóng thông tin di động trong tòa nhà (IBS)

Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT TECHNOLOGY)

Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT TECHNOLOGY)

Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT TECHNOLOGY) tuyển dụng sinh viên nă...