TUYỂN DỤNG - KỸ SƯ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Tập đoàn Khoa Học Kỹ Thuật Hồng Hải tuyển dụng

Tập đoàn KHKT Hồng Hải thông báo tuyển dụng: Kỹ sư bộ phận TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG (TKNL)

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư bộ phận TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG (TKNL)
Cụ thể các vị trí bên dưới:

 1. Kỹ sư Tự Động Hóa
        👉Yêu cầu: 
               1.1 UV tốt nghiệp chuyên ngành cơ điện tử, tự động hóa, điện tử công nghiệp
               1.2 Hiểu rõ PLC, SCADA
               1.3 Hiểu biết ngôn ngữ lập trình Net( C, C++, Visual basic,...), có kiến thức về SQL
               1.4 Hiểu biết về Arduino, oiT
         👉Mô tả công việc
              1.1 Nghiên cứu phát triển hệ thống giám sát năng lượng từ xa
              1.2 Phát triển các ứng dụng TKNL của công ty
              1.3 Nghiên cứu ứng dụng giải pháp TKNL của công ty
 2. Kỹ sư Điện tử viễn thông
  👉Yêu cầu:
          2.1 UV tốt nghiệp chuyên ngành điện, điện tử, điện tử viễn thông, CNTT
          2.2 Hiểu biết về hệ thống Server, CSDL, ngôn ngữ lập trình
          2.3 Hiểu biết các dạng truyền thông, hệ thống Scada
          2.4 Hiểu biết về Arduino ioT
  👉Mô tả công việc:
         2.1 Nghiên cứu phát triển hệ thống giám sát năng lượng từ xa
         2.2 Phát triển các ứng dụng TKNL của công ty
         2.3 Nghiên cứu ứng dụng giải pháp TKNL của công ty
 3. Kỹ sư Quản lý năng lượng
  👉Yêu cầu: 
        3.1 UV tốt nghiệp chuyên ngành quản lý năng lượng, kinh tế năng lượng
        3.2 Có hiểu biết về kiểm toán năng lượng
  3.3 Có hiểu biết về ISO 50001:2011
  3.4 Có hiểu biết các hệ thống giám sát năng lượng
  👉Mô tả công việc:
        3.1 Thực hiện kiểm toán năng lượng
        3.2 Tìm kiếm cơ hội cải thiện TKNL cho công ty
        3.3 Thực hiện các công việc hệ thống QLNL ISO 50001 và các công việc liên quan của bộ phận
 • Địa điểm làm việc:
  1. KCN Đình Trám-BG
  2. KCN Quế Võ-BN
 • Phúc lợi:
  Mức lương: THỎA THUẬN hấp dẫn
  Trợ cấp:
  1. Nhà ở 500.000 vnd
  2. Tiền ăn 1.066.000 vnd
  3. Chuyên cần 150.000 vnd
  4. Đi lại 200.000 vnd
  Được tham gia bảo hiểm ngay từ THÁNG THỬ VIỆC

🗣 Liên hệ: Hồ sơ gửi về mail. duongtung1995@gmail.com

 

Create by: trananhthang@tnut.edu.vn