TUYỂN DỤNG - KỸ SƯ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN BẮC TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc là một đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viễn thông MobiFone; nhiệm vụ chính của Trung tâm là quản lý, vận hành mạng lưới vô tuyến, truyền dẫn, cơ sở hạ tầng tại địa bàn các tỉnh miền Bắc (từ Quảng Bình trở ra).

Hiện nay, do yêu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển các dịch vụ mới trong ngành viễn thông, Trung tâm có nhu cầu tuyển dụng nhân sự với vị trí và yêu cầu công việc cụ thể như sau:
 
 
 
Create by: trananhthang@tnut.edu.vn