Đề tài sinh viên

Đề tài NCKH sinh viên năm 2013

Đề tài NCKH sinh viên năm 2013

STT

Đề tài

Chủ nhiệm

GVHD

1

MS: SV2013-17: Nghiên cứu khả năng tách các thuộc tính về địa hình từ bản đồ số ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông

- Vũ Thị Minh Huyền
- Đỗ Thị Thúy Ngân

ThS. Đoàn Thanh Hải

2

MS: 2013-18: Xây dựng phần mềm thiết kế hệ thống thông tin vô tuyến vi ba số ứng dụng tại viễn thông Thái Nguyên

- Nguyễn Đức Mùi
- Nguyễn Trí Hạnh

ThS. Đoàn Thanh Hải

3

MS: 2013-19: Xây dựng mô hình và khảo sát ảnh hưởng của méo phi tuyến đến hệ thống truyền dẫn OFDM  bằng phần mềm matlab.

- Trần Thị Trang
- Nguyễn Thị Thà
- Trần Thế Toán

ThS. Đoàn Thanh Hải

4

MS: 2013-20: Thiết kế và lắp đặt mô hình thí nghiệm điều khiển số PID, trên nền vi điều khiển phục vụ thí nghiệm nhóm ngành Điện - Điện tử

Phạm Trung Sơn

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

5

MS: 2013-21: Thiết kế và cài đặt hệ thống điều khiển từ xa qua tín hiệu điện thoại di động

Lê Thị Bảy Hoa

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

6

MS: 2013-22: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm hệ thống quản lý gửi xe bằng vân tay

- Trần Thị Trang
- Hoàng Văn Triệu
- Nguyễn Thị Thà

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

7

MS: 2013-23: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thử nghiệm hệ thống lồng kính ổn định nhiệt độ cho giấc ngủ của trẻ em.

 - Nguyễn Thị Thuận

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

8

 MS: 2013-24: Thiết kế, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống cảm biến phát hiện trẻ em tè giầm

 Nguyễn Quyết Tiến

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

9

MS: 2013-25: Thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển từ xa qua mạng điện thoại di động

- Lý Duy Tiệp
- Trần Bảo Ngọc
- Đào Quang Hậu

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

10

MS: 2013- 26: Đánh giá sai số cho bài toán giảm bậc theo phương pháp  cân bằng

Nguyễn Văn Hùng

TS. Đào Huy Du

11

MS: 2013-27: Thiết kế bộ lọc số thông cao có sử dụng phương pháp giảm bậc

Nguyễn Thị Liễu

TS. Đào Huy Du

12

MS: 2013-28: Thiết kế modul thí nghiệm bộ đếm (4bit) sử dụng trigơ J-K

- Nguyễn Khánh Duy
- Nông Văn Vinh
- Mai Văn Lâm

KS. Nguyễn Hoàng Việt

13

MS: 2013-29: Thiết kế một số mạch điện chống trộm trong gia đình

- Nguyễn Trọng Nghĩa 
- Hoàng Đình Tựa
- Hoàng Văn Thống

KS. Nguyễn Hoàng Việt

14

MS: 2013-30: Thiết kế mạch hiển thị nhiệt độ từ can nhiệt

- Nguyễn Văn Luân
- Lương Khắc Toán
- Nguyễn Thị Mai

KS. Nguyễn Hoàng Việt

15

MS: 2013-31: Xây dựng modul thí nghiệm ảo cho phân tích, đánh giá hoạt động của các hệ thống viễn thông điển hình

Ngô Thị Nguyệt Ngà

ThS. Nguyễn Phương Huy

16

MS: 2013-32: Thiết kế và xây dựng modul thí nghiệm truyền thông nối tiếp qua cổng COM

- Phạm Quốc Lập
- Đào Quang Hậu
- Lý Duy Tiệp

ThS. Nguyễn Tuấn Linh

17

MS: 2013-33: Thiết kế và xây dựng modul thí nghiệm giả lập máy in cổng LPT

- Phạm Quốc Lập
- Đào Quang Hậu
- Lý Duy Tiệp

ThS. Nguyễn Tuấn Linh

18

MS: 2013-34: Nghiên cứu hệ thống đo đa năng

Nguyễn Đức Hoàn

KS. Nguyễn Văn Chí

19

MS: 2013-35: Nghiên cứu thiết kế một số anten thông dụng. Thực nghệm trên hệ thống thu phát UNITRAIN thuộc bộ thí nghiệm truyền sóng siêu cao tần và anten tại trung tâm thí nghiệm trường ĐHKTCN

Đỗ Thị Thùy Ngân

ThS. Lê Duy Minh

 

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn